Canon-pad Europa
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)

  3. Dit ontstond na het verdrag van Rome

      in 1957.

  6. Een van de landen dat in 2004 lid werd

      van de EU.

  8. De naam van de Europese munt.

  9. Een van de landen dat in 2007 lid werd

      van de EU.

11. Deze Europese organisatie deed onder-

      zoek naar het gebruik van kernenergie.

12. Dit woord is heel belangrijk om van de

      Europese Unie een succes te maken.

13. Een van de landen dat in 1973 lid werd

      van de EU.

  1. Een van de landen dat in 1995 lid werd

      van de EU.

  2. De EG werd tot deze organisatie

      omgedoopt.

  4. Dit land werd in 1981 lid van de EU.

  5. Een van de landen dat in 1986 lid werd

      van de EU.

  7. In deze plaats werd in 1951 een verdrag

      getekend tussen zes landen.

10. Voorloper van de EU uit 1951.

      Zes landen tekenden dit verdrag.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Inspiratie voor les op afstand!
De Rolf groep helpt je graag met activiteiten voor thuis en tips.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Gebruik de leesteksten voor groep 5-6 en 7-8 om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.